Technische commissie

Voor de Technische Commissie zijn de volgende belangrijke kerntaken geformuleerd:

 1. Opzet van een goed (kwantitatief en kwalitatief) trainingskader met bijbehorende faciliteiten
 2. Opzet Jeugdcommissie
 3. Advieskader trainingsopbouw voor zowel recreatieve als prestatiegerichte leden
 4. Advieskader voor aankoopbeleid van materiaal.
 5. Advieskader voor opzet en organisatie van wedstrijden en/of evenementen
 6. Advieskader voor voorlichting aan externe partijen over atletiek in de breedste zin van het woord

De Technische commissie heeft daarbij de volgende doelen voor ogen:

 1. Voldoende en kwalitatief goede trainingen.
 2. Een overzichtelijk en uitgebreid trainingsprogramma
 3. Een overzichtelijk test- en wedstrijdprogramma
 4. Meer leden bij regionale wedstrijden en/of evenementen
 5. Profilering van Astylos bij regionale wedstrijden en/of evenementen
 6. Meer sportieve samenwerking met externe partijen (gemeente, KNAU, andere sportverenigingen, bedrijven e.d. )

De volgende middelen kunnen hierbij worden ingezet:

1       Periodieke (organisatie van) cooper testen

2       Periodieke (organisatie van) scholierenatletiekwedstrijden

3       Periodieke (organisatie van) clubkampioenschappen met andere regionale atletiekverenigingen

4       Periodieke (organisatie van) clinics en bedrijfstrainingen.

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
Telefoon clubhuis: 0344 632 337
Emailadres: info@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW