Modelregistratieformulier klacht

 

Gegevens klager

Naam  

 

Voornaam  

 

Telefoon  

 

Sekse man / vrouw
Groep:  
Functie

 

ÿ  jeugdlid

ÿ  seniorlid

ÿ  ouder / verzorger

ÿ  trainer

ÿ  bestuur

ÿ  overig

 

Klacht gericht tegen:

Gegevens aangeklaagde

Naam  
Voornaam  
Sekse man / vrouw
Groep:  
Functie

 

ÿ  jeugdlid

ÿ  seniorlid

ÿ  ouder / verzorger

ÿ  trainer

ÿ  bestuur

ÿ  overig

 

Wat is de klacht?

(omschrijving ongewenst gedrag: wie, wat, waar, wanneer, tegen wie, getuigen?)

 

 

Wat zijn de gevolgen van het ongewenst gedrag voor de klager?

 

 

 

 

Wat moet er veranderen? Waar ligt de oplossing?

 

 

 

 

Wat verwacht de klager van de vertrouwenspersoon?

 

 

 

 

Welke vervolgstap wil de klager zetten?

ÿ Klager onderneemt zelf actie richting persoon/aangeklaagde

ÿ Klager voert gesprek met de aangeklaagde met ondersteuning van de vertrouwenspersoon

ÿ Klager voert gesprek met de aangeklaagde met ondersteuning van de externe vertrouwenspersoon (knau)

ÿ Klager legt een klacht neer bij het bestuur (evt met ondersteuning externe vertrouwenspersoon)

ÿ Klager dient formele klacht in bij bestuur (evt met ondersteuning externe vertrouwenspersoon)

ÿ Klager doet aangifte bij politie (Eventueel met ondersteuning van externe vertrouwenspersoon)

ÿ Anders:……………………………………………..

 

 

Gemaakte afspraken

 

 

 

Mogelijkheid voor ondertekening

Plaats en datum  
Handtekening klager  
Handtekening vertrouwenspersoon

 

 

 

Adres en contact

 
Predikbroedersweg 10
4003 AL Tiel
Telefoon clubhuis: 0344 632 337
Emailadres: info@astylos.nl

Overige info

 

Prijzen

 

Al onze producten zijn vrijgesteld van BTW